عاشقانه های من2
چند دقیقه دیگر 
چند دقیقه دیگر وقت داری 
تا به من نگاه کنی 
به من، به چشمانم، 
و به قلبی که برای تو می تپد 
این شب و این باران 
و تو 
چند دقیقه دیگر وقت داری 
تا به من نگاه کنی 

پیش از آن که کاملا ً تمام شوم … 


فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر